Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
7 000 KW DC 21 375 MWh rocznie 9 293 gospodarstw domowych rocznie 380 475 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Strzelin PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Strzelin PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (w skrócie Strzelin PS) jest partnerską spółką celową z udziałem Miasta i Gminy Strzelin oraz firmy Polski Solar Holding Sp. z o.o. Celem Strzelin PS jest zaspokojenie potrzeb Miasta i Gminy Strzelin na zieloną energię. Działalność spółki skoncentrowana jest na wytwarzaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych dla dobra Miasta i Gminy Strzelin.
Realizowane projekty:

Instalacje naziemne

Elektrownia fotowoltaiczna o całkowitej mocy zainstalowanej 5 MW zostanie posadowiona na nieużywanym gruncie. Inwestycja przysłuży się lokalnej społeczności produkując czystą energię z odnawialnego źródła, zaopatrując w nią 9 293 gospodarstw domowych rocznie*. Redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 380 475 drzew rocznie. Realizacja projektu przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy.O Gminie Strzelin

Gmina Strzelin jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie strzelińskim, w województwie dolnośląskim. Siedzibą Gminy jest miasto Strzelin, które znajduje się około 39 kilometrów na południe od Wrocławia.

Gmina zajmuje powierzchnię 171 kilometrów kwadratowych i liczy 22 138 ludności (dane z 2013 roku).

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.